torsdag 30 juni 2016

Gud, vår fader, du är nära
Gud, vår fader, du är nära.
Vart vi går så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag.

[Text och copyright Margareta Melin, publ. med tillstånd]

Jag har beslutat att följa Jesus
1. //: Jag har beslutat att följa Jesus ://
Jag har beslutat att följa Jesus
och aldrig mer tillbaka gå.

2. //: Går inga fler vill jag ändå följa :// 
Går inga fler vill jag ändå följa
och aldrig mer tillbaka gå.

3. //: Jag tar mitt kors och jag följer Jesus ://
Jag tar mitt kors och jag följer Jesus
och aldrig mer tillbaka går.