måndag 23 maj 2016

Glädjefyllda vi dej tillber
1. Glädjefyllda vi dej tillber,
glädjens Gud och kärlekens!
Hjärtan vecklas ut som blommor
i ditt solsken utan gräns.
Skingra moln av synd och ofrid,
upplös tvivlets dimmor väl -
källa till odödlig glädje,
fyll med himlens ljus var själ!

2. Dina verk med fröjd dej omger,
som en glimt av paradis,
stjärnor, änglar sjunger kring dej:
du är värdig lov och pris.
Skog och ängar, berg och dalar
blomsteräng och stormigt hav,
fåglars sång och bäckars lekar
prisar dej för vad du gav.

3. Du upplåter och förlåter,
du som ger och får vår tro,
källa till all livets glädje,
ocean av salig ro.
Fader, Broder, helig Ande,
du som är all kärleks höjd,
lär oss vad det är att älska,
lyft oss till gudomlig fröjd. 

4. Mänskobarn, stäm in så kören
fylls av folk från varje land!
Må oss Faderns kärlek samla,
Broderns fästa hand vid hand!
Andens kärlek rör oss framåt,
ger oss kraft i kamp så lång,
glad musik på väg mot solen,
livets sköna segersång!  

onsdag 4 maj 2016

Han är kungars KungHan är kungars Kung,
han är herrars Herre,
Jesus Kristus, först som sist,
ingen styr som han.

1. Han har sin tron i himmelen,
ingen styr som han.
Han helgon gör av syndaren,

ingen styr som han.
Han är kungars Kung...

2. Han rest sitt tält i Kanaans land,
ingen styr som han.
Han sprängde romarrikets band,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...


3. Han starkare än döden är,
ingen styr som han.
I evighet han spiran bär,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...