söndag 21 februari 2010

Var du med (Were you there)


1. //: Var du med,
när vår Frälsare blev dömd? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när vår Frälsare blev dömd?

2. //: Var du med,
när han fästes vid ett kors? ://
Å å å å!

Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. //: Var du med,
när ett spjut stack upp hans kropp? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. //: Var du med,
när han lades i en grav? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han lades i en grav?

5. //: Var du med,
sedan stenen vältrats bort? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010, 2013

Gud bevisar sin kärlek till ossGud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.

Text: Aposteln Paulus (Rom. 5:8)
Musik: Okänd (sången kan sjungas som trestämmig kanon)

Jesus för världen

1. Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre, mig giv!
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

2. O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.

3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn.
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.

Text: Lina Sandell 1888 (56 år)
Musik: Fredrik August Ekström 1860 (49 år)

Nu tändas tusen juleljus1. Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund.
Och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

2. Och över stad och land i kväll
går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

3. Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.

4. I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.

Text: Emmy Köhler 1898 (SvPs 116)
Musik: Emmy Köhler 1898

Gå, ropa ut från bergen

Gå, ropa ut från bergen,
över vårt land och överallt,
gå, ropa ut från bergen
att Frälsaren är född!

1. När herdarna om natten
höll vakt omkring sin hjord,
de såg ett ljus från himlen
och hörde ängelns ord.
Gå, ropa ut...

2. Och när de hade hört det,
de gick till Davids stad,
de såg det lilla barnet
och böjde knä och bad.
Gå, ropa ut...

3. När själv jag var en sökare,
jag sökte dag och natt.
Sen bad jag Gud att hjälpa mej,
och se, han fick mej fatt!
Gå, ropa ut...

4. Han ställde mej på stadens mur
att höja väktarrop.
Men om jag är en kristen
är jag minst av allihop.
Gå, ropa ut...

Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009


Vår Gud är så storVår Gud är så stor,
så stark och så mäktig,
det finns inget han inte förmår.

1. Hans händer har gjort
vart berg och var dal,
vart hav och varendaste stjärna.
Vår Gud är så stor...

2. Han kom som ett barn,
han bodde bland oss
och dog för oss alla, men lever!
Vår Gud är så stor...

3. Han sänder sin Ande,
gör allting nytt,
oss fyller med tro, hopp och kärlek.
Vår Gud är så stor...

Hosianna, Davids Son//: Hosianna, Davids son!
Välsignad vare han,
välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn ://
//: Hosianna i höjden,
hosianna, hosianna!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn ://

Text: Matt. 21:9
Musik: Georg Joseph Vogler omkring 1795 (ca 46 år)

När första ljuset brinner1. När första ljuset brinner,
då rider Jesus in.
Han kommer på en åsna,
den kungen, han är min!
När andra ljuset brinner,
då ropar Jesus: "Kom,
för nu är tiden inne
att tro och vända om!"

2. När tredje ljuset brinner,
då går Johannes fram.
Han visar oss på Jesus
och säger: "Se Guds Lamm!"
När fjärde ljuset brinner,
då ser vi Herrens mor.
Snart ska Maria föda
och glädjen ska bli stor!

Halle halle halleluja


Halle, halle, halleluja,
halle, halle, halleluja,
halle, halle, halleluja,
halleluja, halleluja!

Herren min gode herde är
1. Herren min gode herde är,
ingenting ska längre fattas mej!
Han är den som leder
mej till gröna ängar
och till vatten där jag finner ro.

2. Jag fruktar inte något ont,
inte ens i dödens mörka dal.
Herre, du är med mej,
i min nöd du ser mej,
och din käpp och stav, de gör mej trygg.

3. Då mina fiender ser på
dukar Herren upp sitt bord för mej.
Bara goda gåvor
ger han alla dagar,
evigt ska jag i hans hus få bo.


Text: Kung David (Psalt. 23), bearb. A.H. efter norsk förebild 2008 
 Musik: Folkmelodi (Davids egen mel. tyvärr förkommen).

Tolv skådebröden på altarets bordTolv skådebröden på altarets bord,
elva apostlar,
tio budorden,
nionde timmen gav han upp sin and´,
åtta saligheter,
sju bönepunkter,
sex stenkrukor i Kana i Galiléen.
Fem Moseböcker,
fyra evangelister,
tre patriarker:
Abraham, Isak och Jakob.
Två stentavlor.
En är allen,
som råder över himmelen och jorden.

Text: "Husförhörsvisan"

Detta är den dag då Herren grep inDetta är den dag då Herren grep in,
detta är den dag då Herren grep in.
Så låt oss på den
jubla och vara glada,
för detta är den dag
då Herren grep in.

Text: Psalt. 118:24
Musik: Okänd (ur Halleluja 1986)

Detta är dagen, detta är dagenDetta är dagen, detta är dagen
som Herren gjort,
ja, som Herren gjort!
Låt oss i glädje, låt oss i glädje
nu tacka Gud,
ja, nu tacka Gud!
Detta är dagen som Herren gjort,
låt oss i glädje nu tacka Gud!
Detta är dagen, detta är dagen
som Herren gjort!


Text: Psalt. 118:24
Musik: Från Filippinerna

Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus1. //: Låt oss vandra i ljuset
liksom han är ljus,
vandra i Guds ljus ://
//: Vandra i Guds ljus ://
vandra i Guds ljus,
vandra i Guds kärleks ljus.

2. //: För då har vi en sann
gemenskap med varann,
gemenskap med varann ://
//: gemenskap med varann ://
gemenskap med varann,
en sann gemenskap med varann.

3. //: Och då renar oss Jesu blod
från all vår synd,
renar från all synd ://
//: renar från all synd ://
renar från all synd,
renar oss från all vår synd.


Musik: Okänd

Se det lilla barnet (Amen, Amen...)

Amen, amen, amen, amen, amen...

1. Se det lilla barnet
ligga i en krubba
första julens morgon.

2. Se honom i templet
sitta med de lärda,
redan full av vishet.

3. Se honom vid stranden
tala om Guds rike,
ta sej an de sjuka.

4. Se i örtagården
hur han ber till Fadern
i sin djupa ångest.

5. Ja, han är min Herre!
Jesus dog för världen
men stod upp en påskdag.

6. Ära, halleluja!
I Guds himmelrike
Frälsaren är konung.

Amen, amen, amen, amen, amen!

Text och musik: Negro spiritual, övers. A.H. 2009

Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!"1. Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!"
Ja, vi ska gå när Guds Ande sagt "Gå!"
För när Guds Ande sagt "Gå!",
då får vi gå med Guds Ande.
Vi ska gå när Guds Ande sagt "Gå!"

2. Vi måste stå när Guds Ande sagt "Stå!"
Ja, vi ska stå när Guds Ande sagt "Stå!"
För när Guds Ande sagt "Stå!",
då får vi stå med Guds Ande.
Vi ska stå när Guds Ande sagt "Stå!"

3. Vi måste be när Guds Ande sagt "Be!"
Ja, vi ska be när Guds Ande sagt "Be!"
För när Guds Ande sagt "Be!",
då får vi be med Guds Ande.
Vi ska be när Guds Ande sagt "Be!"

4. Vi måste se när Guds Ande sagt "Se!"
Ja, vi ska se när Guds Ande sagt "Se!"
För när Guds Ande sagt "Se!",
då får vi se med Guds Ande.
Vi ska se när Guds Ande sagt "Se!"

Text och musik: Okänd
Övers. A.H. 2010

Kungars Kung och herrars Herre

//: Kungars Kung och herrars Herre,
ära, halleluja ://
//: Jesus, fridens Furste,
ära, halleluja ://

Text: Upp. 19:16

Herre, till vem skulle vi gå?Herre, till vem skulle vi gå?
Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord,
och vi tror och förstår
att du är Guds Helige.

Text: Simon Petrus Jonasson
Musik: Tore Karlsson 2008 (82 år)

Jesu kärlek är så underbarJesu kärlek är så underbar,
Jesu kärlek är så underbar,
Jesu kärlek är så underbar,
kärlek så underbar!
Så hög, jag kan ej nå över den,
så djup, jag kan ej nå under den,
så vid, jag kan ej nå utom den,
kärlek så underbar!

Han håller hela världen i sin hand
1. Han håller hela världen i sin hand,
han håller hela världen i sin hand,
han håller hela världen i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

2. Han håller sol och måne i sin hand,
han håller sol och måne i sin hand,
han håller sol och måne i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

3. Han håller ung och gammal i sin hand,
han håller ung och gammal i sin hand,
han håller ung och gammal i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

4. Han håller dej och mej i sin hand,
han håller dej och mej i sin hand,
han håller dej och mej i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

O Gud, vår Fader1. //: O Gud vår Fader ://
//: som skapar världen ://
//: du är oss nära varje dag ://


2. //: O Jesus Kristus ://
//: som dog för alla ://
//: kom, ge oss nåd och evigt liv ://


3. //: O gode Ande ://
//: som visar vägen ://
//: till himlens glädje led oss nu ://

Text: Från Nigeria, A.H. 2009 fritt efter Lars-Åke Lundberg
Musik: Från Nigeria

Helige Fader, jag tillbeder dej*1. //: Helige Fader,
jag tillbeder dej ://
Din kärlek är helig,
är gränslös och evig.
Helige Fader, jag tillbeder dej.

*2. //: Jesus Kristus,
jag upphöjer dej ://
Med ditt blod du oss renar,
oss alla förenar.
Jesus Kristus, jag upphöjer dej.

*3. //: Helige Ande,
nu mottar jag dej ://
Du leder och lär mej,
du tröstar och bär mej.
Helige Ande, nu mottar jag dej.

Du är min Gud och jag vill prisa dejDu är min Gud, och jag vill prisa dej.
Du är min Gud, och jag vill tillbe dej.
Jag vill upphöja ditt namn,
för du är stor
och din nåd,
den varar för evigt.

O store Gud1. O store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord,
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
o store Gud, o store Gud ://

2. När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn,
när regnets kalla, friska skurar susa
och löftets båge glänser för min syn,
då brister själen ut...

3. När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans strand,
när trastar drilla i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand,
då brister själen ut...

4. När jag i Bibeln skådar alla under,
som Gud har gjort sen förste Adams tid,
hur nådefull han varit alla stunder
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid,
då brister själen ut...

5. När tryckt av synd och skuld jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid,
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid,
då brister själen ut...

6. När en gång alla tidens höljen faller,
och jag får skåda det jag nu får tro,
och evighetens klara klockor kallar
min frälsta ande till dess sabbatsro,
då brister själen ut...

Kom, låt oss prisa vår Herre och GudKom, låt oss prisa vår Herre och Gud,
sjunga hans ära med lovsångers ljud.
Alla folk skall lova vår Gud.

Text: (=SvPs1986 nr 692) Psalt. 67:4-6
Musik: 3-stämmig kanon