söndag 25 juni 2017

Han ska gå framför
//: Han ska gå framför,
ja, framför Herren ://
Han ska gå framför,
ja, framför Herren,
han ska gå framför Herren.

1. //: Just med samma kraft
och ande som Elia haft ://
just med samma kraft
och ande som Elia haft
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

2. //: för att vända fädernas
hjärtan till barnen ://
för att vända fädernas
hjärtan till barnen,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

3. //: för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne ://
för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...
tisdag 25 april 2017

Fem Moseböcker kommer
1. Fem Moseböcker kommer, Josua, Domar, Rut,
två Samuels, två kungars, två krönikor till slut.
Sen Esra och Nehemja och Ester rullar fram,
och Job och Davids psalmer har växt på samma stam.

2. Så har vi Ordspråksboken och så Predikaren,
så kommer Höga Visan, ja, störst är kärleken.
Jesaja, Jeremia med Klagovisorna,
Hesekiel och Daniel, ja, läs profeterna!

3. Hosea, Joel, Amos, Obadja är så kort,
och Jona, Mika, Nahum får inte komma bort.
Habackuk och Sefanja och Haggaj möter vi,
sen hittar vi Sakarja och sist står Malaki.

4. I Nya testamentet finns vatten för vår törst:
Matteus, Markus, Lukas, Johannes kommer först,
Apostlagärningarna och Paulus Romarbrev,
och två brev till Korint, ja, åt många håll han skrev:

5. Galatien och Efesus, Filippi och Koloss´,
två fick Tessaloniki, och två Timoteos,
ja, Paulus brev till Titus och Filemon oss nått,
och brevet till hebréerna av okänd hand vi fått.

6. Sen är ett brev av Jakob, av Petrus har vi två,
och tre är av Johannes, och Judas kommer så.
Sist kommer Uppenbarelseboken underbar.
För allt vi tackar Herren, som är och blir och var!