söndag 22 oktober 2017

Stanna här och vaka med mej
//: Stanna här och vaka med mej,
vaka och be,
vaka och be ://

onsdag 4 oktober 2017

Ljuvligt och gott är att syskon//: Ljuvligt och gott är att syskon
lever i fred tillsammans ://
//: Där ger Herren själv
evig välsignelse ://

Text: Ur Psaltaren 133
Musik: Israelisk folkmelodi