tisdag 21 januari 2020

Hos dej är livets källa
//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

1. Herre, till himmelen sträcker sej din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

2. Herre, hur dyrbar är inte din nåd!
I dina vingars skugga finner människor tillflykt.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

3. De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.

//: Hos dej är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus ://

Hos dej är livets källa