lördag 21 januari 2017

Jag har en vän som har gett sitt liv 

1. Jag har en vän som har gett sitt liv
för att jag ska få leva.
Här finns det inget alternativ,
jag är som Adam och Eva:
när jag försökte bli god som Gud
förbröt jag mej mot varenda bud.
Då föll domen, så löd den:
syndens lön, det är döden!

2. Denna dom, den var absolut,
och där kunde det stannat.
Men när jag tänkte att allt var slut,
så ville Gud något annat:
i Jesus Kristus han till mej kom,
tog bägaren med min skuld och dom,
och i botten den tömdes
när han oskyldig dömdes.

3. Tänk, jag ska inte döden dö!
Jesus dog i mitt ställe!
I hans blod är jag ren som snö,
för hans rättfärdighet gäller.
Tack, Herre Jesus! Mitt liv är du,
ja, ditt är livet jag lever nu.
Herre, låt mej få höra
vad du vill jag ska göra!

[Norsk text Vidar Kristensen - sv. övers. av A.H. publ. utan tillstånd]

Ingen stund är såsom denna1. Ingen stund är såsom denna, 
kvällens sista, tysta timma. 
Ingen sorg ska längre bränna, 
inga stämmor mera stimma. 

2. Ta då, Gud, i dina händer
denna dag som nyss förflutit. 
Trygg jag vet: i gott du vänder 
vad jag hållit eller brutit. 

3. Ont jag tänker, ont jag handlar, 
men du läker allt och renar. 
Mina dagar du förvandlar 
så från grus till ädla stenar. 

4. Du får lyfta, du får bära, 
jag kan bara allting lämna. 
Ta mej, led mej, var mej nära! 
Ske mej vad du sen må ämna!

torsdag 19 januari 2017

Himmelen är härligt blå

Lång version:


Kortare version: 
Alt. koral:1. Himlen är så härligt blå, 
ljuvlig att få titta på!
Gyllne stjärnor ler och blinkar,
ja, det är som om de vinkar
//: oss från jorden upp till sej ://

2. Det var mitt i julens natt,
tusen stjärnor lyste matt,
men så kom i natten kalla
en som överglänste alla,
//: som en liten stjärnesol ://

3. När den stjärnan ljus och blid
visat sej vid midnattstid,
tänkte de i österns rike
att en kung förutan like
//: hade fötts i Juda land ://.

4. Visa män från österland
drog igenom öknens sand
för att komma kungen nära,
fram till honom gåvor bära
//: och sin varma hyllning ge ://

5. Så till slut låg framför dem
slottet i Jerusalem.
Men Herodes var så sliten,
han var kung men inte liten,
//: inte barnet som de sökt ://

6. Färden gick till Betlehem,
där kung David haft sitt hem. 
Stjärnan hjälpte dem att finna
huset där en fattig kvinna
//: satt med barnet i sin famn ://

7. Stjärnan ledde visa män
fram till Jesus, Frälsaren.
Vi har också fått en stjärna,
om vi följer den så gärna
//: kommer vi till Jesus fram ://

8. Stjärnan som till målet för,
den som oss så glada gör,
är Guds ord, vårt ljus det klara,
som han låtit uppenbara
//: för att leda oss till sej ://