onsdag 7 maj 2014

Hör, Himlasmed

.


1. Hör, Himlasmed:
se till oss ned.
Din milda nåd
vet alltid råd.
Jag tillber dej
som format mej.
Min Herre kär,
ditt verk jag är. 

2. Jag tillber dej,
du helar mej.
Du som mej minns,
tack att jag finns!
Du solars kung,
för evigt ung,
bränn bort all sorg
ur hjärtats borg.

3. Bevara mej;
behov av dej
vi har var stund
på jordens rund.
Så, Jungfruson,
med himlens lån
fyll hjärtat mitt 
- för allt är ditt.
 

Jesus, allt jag överlämnar
1. Jesus, allt jag överlämnar,
allt åt dej nu lämnar jag.
Av din nåd vill jag nu leva,
i din närhet varje dag.
Jag nu lämnar allt,
jag nu lämnar allt,
Jesus, jag i dina händer
överlämnar allt.

2. Allt åt dej jag överlämnar,
gör mej helt och hållet din.
Låt mej fyllas av din Ande,
kom nu i mitt hjärta in.
Jag nu lämnar allt,
jag nu lämnar allt,
Jesus, jag i dina händer
överlämnar allt.

3. Allt åt dej jag överlämnar,
du min Gud och Frälsare.
Fyll mej med din kraft och kärlek,
ge mej din välsignelse.
Jag nu lämnar allt,
jag nu lämnar allt,
Jesus, jag i dina händer
överlämnar allt.