måndag 7 augusti 2017

På Golgata stod det ett kors
På Golgata stod det ett kors,
Jesus dog på det korset.
I trädgården fanns det en grav,
Jesus låg i den graven.
//: Men korset är tomt
och graven är tom,
Jesus stod upp och han lever! ://